Friday, February 4, 2011

Dualarıma içtenlik ver, ey Rabbim! - Yr Yapım


Dualarıma içtenlik ver, ey Rabbim! 

Her ihtiyacımı Sana muhatap olma vesilesi eyle!
Fısıltılarımı da, iç çekişlerimi de, suskunluklarımı da dua diye kabul eyle!
Her duamda sonsuz yakınlığını hissetmeyi, hiç bitmez ihsanını tatmayı nasip eyle!

Rabbim, bana beni Sen verdin,
Verdiğin yüzünden Senden yüz çevirenlerden eyleme beni!
Rabbim, elimdekiler Senin elindendir,
Elimdekiler yüzünden Seni unutanlardan eyleme beni!

Bu fani hayatımı ebedi hayatın başlangıcı eyle!
Kalbimi sana kul olmakla ihya eyle!
Kulluğumu daim eyle!

Hatalarımı Sana yakınlaşma vesilesi eyle!
Günahlarımı da Sana yönelme bahanesi eyle!
Pişmanlıklarımı Senin kapına yüz sürme sebebi eyle!

İnandığım gibi yaşat beni!
Seni görür gibi yaşat beni!
Senin nazarında sahih eyle imanımı!

Rabbim!
Kalbime En Sevgili'nin (a.s.m.) muhabbetini koy!
Kalbime Seni seveni sevmenin lezzetini tattır!
Ruhuma Seni sevmekle sevinmenin müjdesini indir!

Ey Rabbim!
Günahlarım Senin malumundur,
Senden gizlim saklım yok,
Sana döndüm affeyle beni!

Ey Rabbim!
Pişmanlıklarım Senin arzundur,
Çokça hata ettim, itiraf ediyorum,
Sana döndüm bağışla beni!

Rabbim, ellerim senin kudret elindedir,
Uzakları yakın eden Sensin,
Olmazları olduran Sensin,
Tevekkülüm Sanadır,
Ellerimi Senin kudret eline terk ediyorum.

Ey Rabbim!
Beni Sana verdiği kulluk sözünde duran, Senin için koşturan,
Senden huşu duyan, hesabı iyi çıkan, Seni görür gibi yaşayan,
Namazlarında devamlı olan, bana verdiklerinden kullarına da veren kullarından eyle!

Bana hayır dualar edecek dil ver ey Rabbim!
Dualarımı razı olduğun ve sevdiğin gibi kabul eyle!
Bana Seni bilecek gönül ver ey Rabbim!
Suskunluğumu Senin işittiğin dualar gibi kabul eyle!
Rabbim, beni ve çocuklarımı namazda devamlı kıl!
Namazımızın bizi kötülükten alıkoymasını sağla!
Rabbim, anne ve babamın hakkımdaki hayır dualarını kabul eyle!
Beni, anne ve babamın sevap defterlerini açık tutan bir kul eyle!

(Amin)

No comments:

Post a Comment